חוקר, ביואתיקאי, יועץ ומרצה 

ייעוץ משפטי וביו-אתי בענייני מקצועות הבריאות

מטפלים במקצועות הבריאות עשויים למצוא עצמם בהתחבטויות אתיות מורכבות ולעתים אף בתחושת מצוקה או איום. למשל:

 • אם לא ברור כיצד ניתן לפעול בדרך חוקית שתעלה בקנה אחד עם ההתרשמות הקלינית. 

 • כשעולה חשש מפני תלונה או תביעה עתידית בשל עימות, תקלה או תוצאה לא רצויה של טיפול.

 • לאחר קבלת תלונה אל נציב תלונות המטופל או אל לשכת האתיקה, וועדת המשמעת או וועדת התלונות. 

 • כאשר קרוב או בן משפחה של מטופל מאיים באופן מרומז או ממשי על המטפל או על הצוות או המוסד הרפואי.

 • כאשר מטופל מזומן לוועדת בדיקה סביב מקרה בעייתי.

 • כאשר הוגשה תביעה אזרחית כנגד המטפל, חבריו לצוות או המוסד הרפואי.

 • אם מטופל, מטופל לשעבר או גורמים אחרים מאיימים או פועלים באופן מעשי לפרסם מידע שגוי ופוגע ביחס למטפל.

בנסיבות אלו, הכוונה בלתי תלויה נחוצה כדי:

 • להגדיר את הסוגיות המרכזיות שעומדות על הפרק ולתעדף דרכי פעולה רצויות למטפל ולמטופל.

 • לתחום את השדה המשפטי הרלוונטי ולהעריך סיכונים וסיכויים.

 • לתכנן את האסטרטגיה ודרכי הפעולה אל מול הגורמים השונים בארגון (יועץ משפטי, מנהל סיכונים, ועדת בדיקה פנימית, ועדת אתיקה) ומחוצה לו (ועדת התלונות של האיגוד המקצועי, ועדת משמעת, חברת הביטוח וגופים אחרים).

 • במקרים מתאימים, להמשיך טיפול על ידי פעולות בדיקה, בירור, מו"מ, גישור, כתיבת מכתב תגובה, התראה או נקיטה בהליכים משפטיים.

לבדיקת האפשרות לתאם ייעוץ צרו קשר

ייעוץ ביואתי-משפטי

עו"ד ד"ר אורן אסמן

Oren Asman, LLD, Lecturer, Attorney at Law and Bioethicist

 • Facebook Clean Grey
 • Twitter Clean Grey
 • LinkedIn Clean Grey