חוקר, ביואתיקאי, יועץ ומרצה 

מחקרים ופרסומים אקדמיים עדכנייים  (קישור לדף חוקר) 

באיזה אופן מתיישבים כללי המשפט הבינלאומי ודיני המלחמה עם האתיקה הרפואית בכל מה שנוגע למתן טיפול רפואי לכוחות הלוחמים, בעלות ברית, תושבים שנפגעו בשל נזק נלווה לפעילות צבאית או מסיבות אחרות ? אילו תובנות ניתן ללמוד ולגזור מכללי האתיקה במחקר רפואי לעניין זה? 

(American Journal of Bioethics, (Online 28.9.2017

אחיות מעורבות במחקר הן במסגרת הלימודים האקדמיים והן בעבודתן המקצועית. האם פגשו מקרים של אי קיום כללי האתיקה בפרסום מדעי? פלגיאריזם, הצגה סלקטיבית של נתונים, השמטת נתונים, הוספת נתונים לא נכונים ? באיזו מידה הדברים קשורים למשך הלימודים המקצועיים והאקדמיים שלהן? 

(Nursing Ethics (Online September 2017

פסיכיאטרים עשויים לעמוד בפני שאלות אתיות הקשורות למידת הקשר והמעורבות שלהם, כאנשי מקצוע, עם התקשורת. במחקר עמדות שערכנו בישראל, מצאנו מגמת הסתייגות של פסיכיאטרים ממעורבות ישירה עם אמצעי התקשורת ההמונית, אך תמיכה משמעותית במעורבות של הארגון המקצועי שלהם בתקשורת ההמונים. במאמרנו אנו מנתחים את העמדות שעלו ומתייחסים להשלכותיהן ומשמעותיותיהן האפשריות. 

 

Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 2018. 55(2) 46-51

מי הוא המטופל שאת רצונו יש לכבד? מחקרים מצביעים על שינויים משמעותיים בהתנהגות ואף באישיות של חלק מהמטופלים באמצעות גירוי מוחי עמוק (DBS). לאחר מיפוי של המאפיינים העיקריים שעשויים להוות את ה"עצמי" של המטופל, אנו מציעים מתודה שמאזנת בין רצונותיו המשתנים על ציר הזמן ובין תפיסת העצמי המתעדכנת שלו. American Journal of Bioethics - Neuroscience, 16.6.2017

האם פסיכיאטרים זקוקים לקוד אתי ייחודי, או שמא הקוד האתי של ההסתדרות הרפואית בישראל מספק? ומה חושבים על כך הפסיכיאטרים בישראל? אילו סוגיות מרכזיות חשובות בהקשר האתי הייחודי של הפסיכיאטריה ?   Israel Medical Association Journal, 2016 Aug;18(8):454-460.

אחים ואחיות מוצאים עצמם לא פעם במרכזו של הליך משפטי או מעין משפטי שמתמקד, בין היתר, בשאלה אם פעלו בהתאם לסטנדרט המקצועי המצופה מהם. במאמר אנו בוחנים מגוון הכרעות שיפוטיות ומעין שיפוטיות שניתנו בישראל בעשרות השנים האחרונות ומציירים קווי מתאר לסטנדרט המקצועי המצופה מאחיות בישראל כפי שעולה מהכרעות אלו.    Medicine and Law. 2017. 36(4) 53-72

עו"ד ד"ר אורן אסמן

Oren Asman, LLD, Lecturer, Attorney at Law and Bioethicist

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey